​ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಟೊರೊಂಟೊ


​​​​   Kannada Sangha Toronto           

ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ 

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಟೊರೊಂಟೊ
ವು ಕನ್ನಡಕಲಿಕೆ.ಓರ್ಗ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೊರೊಂಟೊ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಿಶಿಲ 416-545-9056
ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಲು ಈ 

 

Namaskara,


Welcome to the webpage of Kannada Sangha Toronto. KST is a non profit organization for people of Karnataka in Toronto Area, to enjoy, celebrate and participate in our rich diverse heritage, and culture. 

We conduct various programs throughout the year to promote culture, art and music of India, especially Karnataka. Find yourself reminiscing about the rich culture of Karnataka as you explore this site. 


KANNADA KALIKE – SUMMER CAMP
 
Kannada Sangha Toronto in partnership with KannadaKalike.org will be arranging a summer camp to learn Kannada for one week from August 16th to 23rd.

For more details Contact: Subrahmanya Shishila- 416-545-9056

ಯನ್ನು ಅದುಮಿ.


Kannada Dept. Of Jawaharlal Nehru University (JNU) has developed a website under the guidance of Prof. Purushottam Bilimale to assist to learn Kannada language.​ It has incorporated modern method of teaching.They have used a total of 30 videos.

Those who are interested can make use of the the website www.kannadakalike.org   The site also gives information on history, culture etc of Karnataka.


Upcoming Events

To join the Kannada Kalike Whatsapp group, please click this WHATSAPP LINK.