​ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಟೊರೊಂಟೊ


​​​​   Kannada Sangha Toronto           

ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ,

ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಕೊರೊನ ಸೋಂಕು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈಗ ವಿಶ್ವವಿಡೀ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ . 

ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿಕೊಂಡು ೨೮ ರ ಯುಗಾದಿಹಬ್ಬವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನ/ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು .
Youth Academic Day - April 18th 2020

Important Communication

Ugadi - Chaithra Sambhrama ​ಯುಗಾದಿ - ಚೈತ್ರ ಸಂಭ್ರಮ

Dear Kannadigas,
 
In light of the current situation with COVID-19 and its rising threat to our communities in Ontario, which has gained significant traction especially over the last couple of days and is not expected to surrender soon to humans, we are regrettably cancelling the Ugadi - Chaithra Sambhrama event which was scheduled for March 28th as a precautionary measure. 

The need of the hour is to ensure everyone's safety and avoid a huge gathering that can be an ideal source for transmission of symptoms of the infection. Social distancing is the best option at the moment albeit the inconvenience that the decision might cause to many of us in the community. 

We are monitoring the situation closely and we shall update you on this event and any changes to the other events in the coming days /weeks.